شرکت تعاونی روستایی جمیل

هیئت مدیره

هيأت مديره شركت متشكل از 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل خواهد بود و براي اين منظور در جلسه مجمع عمومي عادي از بين نامزدهابا رأي مخفي براي مدت 3 سال مالي انتخاب مي شوند . 


رئیس هیئت مدیره: علی فتح آبادی

نایب رئیس: اکبر قرائی

منشی: رمضانعلی عطائی

عضو: علی اصغر اسلامی نژاد

عضو: عبداله عطائی